TRANSFORMÂND JOBURILE VIRTUALE ÎN REALITATE

PROGRAM DE FORMARE CU SUPORTUL REALITĂȚII VIRTUALE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ ÎN RÂNDUL PERSOANELOR CU SINDROM DOWN

 

VIRTUAL DS, printr-o abordare integrată și inovatoare, promovează incluziunea persoanelor cu sindrom Down în medii de lucru obișnuite, folosind experiențele realității virtuale ca un sprijin eficient în pregătirea acestor persoane

OBIECTIVUL PRINCIPAL

VIRTUAL-DS se lansează cu scopul abilitării diferiților agenți implicați în procesul de pregătire și incluziune profesională:
   – Cursanți cu sindrom Down
   – Preparatori de muncă
   – Reprezentanți ai companiilor
Printr-un program de instruire care folosește ca suport metodologia de angajare sprijinită și tehnologia realității virtuale, pentru a promova încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități intelectuale.

OBIECTIVE SPECIFICE

  – Creșterea gradului de conștientizare în rândul comunității de afaceri cu privire la competențele profesionale ale persoanelor cu sindrom Down și potențialul de îmbunătățire a acestora prin utilizarea realității virtuale (RV).
– Dezvoltarea conținuturilor RV și introducerea lor într-o metodologie globală de instruire, ce se bazează pe modelul angajării sprijinite.
– Transferul de cunoștințe și orientare cu privire la modul în care se exploatează realitatea virtuală ca un instrument de instruire pentru alte grupuri.
– Promovarea accesului persoanelor cu sindrom Down pe piața muncii.

REZULTATE

   – Elaborarea unui ghid metodologic cu participarea directă a utilizatorilor, determinând conținuturile cheie, metodologia și instrumentele necesare pentru a dezvolta și îmbunătăți competențele persoanelor cu sindrom Down, preparatorilor de muncă și reprezentanților companiilor în exploatarea și utilizarea realității virtuale  (RV).
   – Dezvoltarea și adaptarea materialelor de instruire pentru persoanele cu sindrom Down, preparatorii de muncă și reprezentanții companiilor pentru a facilita implementarea realității virtuale, cu scopul îmbunătățirii încadrării în muncă a persoanelor cu sindrom Down în conformitate cu modelul de angajare sprijinită.
   – Activități practice și formative reprezentând nucleul programului de formare și incluzând conținut RV, care favorizează partea de instruire experimentală și practică a utilizatorilor cu sindrom Down.
   – Dezvoltarea unei platforme electronice de formare pentru implementarea metodologiei de instruire, care include conținuturi de conștientizare, materiale RV, materiale de pregătire, forum de comunicare și interacțiune,  etc.